New Flame

Individuele klachtenprocedures

Op deze pagina leest u meer over onze begeleiding bij individuele klachtenprocedures. Let op: onderstaande informatie gaat niet over de collectieve NN Wakkerpolisactie.

New Flame begeleidt klanten bij klachten procedures over financiële producten zoals woekerpolissen. Als u vermoedt dat u bij de aankoop van een verzekerings- of beleggingsproduct niet goed genoeg bent geïnformeerd, en schade hebt geleden als gevolg daarvan, maakt New Flame graag een haalbaarheidsanalyse voor u. Als daaruit blijkt dat er goede redenen zijn om met de bank of verzekeraar in gesprek te gaan, begeleidt New Flame u daar op uw verzoek bij, vanaf het begin tot de afhandeling.

Bewijs

Om een zinvolle individuele klachtenprocedure op te starten moet beoordeeld worden in hoeverre de klachten onderbouwd kunnen worden met hard bewijs. Teleurtselling of boosheid zijn nu eenmaal geen grond voor een schadevergoeding; alleen bij bewezen tekortkomingen met aantoonbare schade als gevolg daarvan is het zinvol om te klagen en schadevergoeding te vorderen. Klachten indienen is niet ieders dagelijkse werk – daar zijn specialisten voor, die de procedures goed kennen en bovendien precies weten hoe klachten moeten worden onderbouwd.

Haalbaarheidsanalyse

New Flame beoordeelt desgewenst of het zinvol is om voor uw financiële product een klacht in te dienen voor een eenmalige vergoeding van € 125 (inclusief btw). U heeft daarna begrijpelijk inzicht of een klachtenprocedure wel of geen zin heeft. Wij beoordelen financiële producten van alle verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen.

Toekomst

New Flame adviseert zelf niet bij het aanpassen van de polis met het oog op de toekomst. Wij richten ons alleen op klachtenbegeleiding. Vrijwel altijd is het echter wel belangrijk om de polis ook te laten beoordelen met het oog op de toekomst. Daarvoor raden wij aan contact op te nemen met een onafhankelijke financieel afviseur. 

Klachtenbegeleiding op basis van no cure no pay

Als er uit de haalbaarheidsanalyse naar voren komt dat het zinvol is om een klachtenprocedure op te starten, kunt u desgewenst New Flame opdracht geven en machtigen de procedure voor u in gang te zetten en volledig te begeleiden.  De afspraken tussen u en New Flame in verband met de begeleiding worden helder op papier gezet en door u en ons ondertekend. New Flame werkt bij de individuele klachtenbegeleiding op basis van no cure, no pay. Dus als we geen resultaat voor u weten te betalen, ontvangt u ook geen rekening van ons. Indien een schikking tot stand komt met de bank of verzekeraar of als een schadevergoeding toegekend wordt door de Geschillencommissie KiFiD, wordt achteraf 25% (inclusief btw) van de daadwerkelijk door u ontvangen vergoeding bij u in rekening gebracht door New Flame.

Voor vragen of verzoeken in het kader van onze individuele klachtenbegeleiding kunt u gebruik maken van het contact-formulier. print deze pagina naar pdf Print deze pagina naar .pdf


Individuele klachtenprocedures